Haza > rólunk > terek és feltételek

Zhejiang Mesa Sanitary Co., ltd

Felhasználási feltételek


1. ÁLTALÁNOS

1.1 A MESA Bath Inc. ("MESA" vagy "mi") fenntartja a www, mesashower.com és az összes kapcsolódó weboldalt, beleértve a www.zjmesa.com webhelyet, a weboldalak felhasználóinak szórakoztatására, tájékoztatására, te vagy a "te").

1.2 A webhelyek és a weboldalak (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") által elérhető weboldalak, valamint az üzenetek, információk, adatok, szövegek, grafikák, képek, fényképek, illusztrációk, szoftverek vagy egyéb tartalmak elérhetősége és használata a jelen feltételek és feltételek függvénye ( "Általános Szerződési Feltételek") és minden alkalmazandó törvényt. A weboldalak elérésével és böngészésével korlátozás nélkül vagy minősítéssel elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Ha nem fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket, akkor nem használja a weboldalakat, és nem érheti el a Tartalmat.

1.3 Ha kérdései vannak a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyikével kapcsolatban, kérjük, küldjön egy kérelmet a MESA részére a mellékelt támogatási űrlap használatával.


2. FELELŐSSÉG FELTÉTELEI ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
2.1 Miközben a MESA arra törekszik, hogy naprakész és pontos információkat tartalmaz a weboldalakról, a weboldalakat és a tartalmat "AS IS" és elérhető módon, valamint a weboldalakhoz való hozzáférést, felhasználást, a Tartalom kizárólagos kockázata. A MESA és partnerei, engedélyezők, ügynökök, tartalomszolgáltatók, szolgáltatók, alkalmazottak, tisztviselők, igazgatók vagy képviselők ("MESA képviselői") semmilyen módon nem igazolják az ilyen információk pontosságát, sem a MESA vagy a MESA képviselői semmilyen felelősséget nem vállalnak a a MESA és a MESA képviselői nem tudnak és nem garantálják, és nem teszik és kifejezetten lemondanak minden olyan nyilatkozatról, garanciáról, szövetségről és feltételről, kifejezetten vagy hallgatólagosan, jogi vagy egyéb módon, a a weboldalakat vagy a tartalmat illetően, ideértve a következőket: (i) a piacképességre, az értékesíthető minőségre vagy az adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés megszegésére vonatkozó bármilyen vélelmezett garanciát és feltételeket, kereskedelem vagy használat; (ii) a weboldalak vagy a tartalom megfelel a (vagy a szervezet vagy a vállalat igényeinek), vagy kompatibilis az Ön vagy szervezete vagy cégének számítógépe vagy kapcsolódó berendezéseivel, fényképészeti eszközével vagy szoftverével; (iii) a weboldalak vagy a tartalom pontos, érvényes, megbízható, hiteles, aktuális vagy teljes; (iv) a weboldalak továbbra is működnek, megszakítás nélkül működnek, vagy hibamentesek; vagy (v) a weboldalakon megjelenített anyagok böngészése nem sérti a MESA tulajdonát képező harmadik személyek jogát.

2.2 Ezenkívül a MESA és a MESA képviselői nem képviselnek semmilyen garanciát arra nézve, hogy a weboldalak vagy a tartalom megfelelő vagy elérhető bármely helyen. Tilos a webhelyek vagy a tartalom olyan helyekről való elérése, ahol tartalmuk illegális. Azok, akik úgy döntenek, hogy hozzáférnek a Webhelyekhez vagy a Tartalomhoz a Kanadától eltérő helyszíneken, saját kezdeményezésükre hajtják végre, és felelősek a helyi törvények betartásáért.

2.3 Kizárólag felelõsek vagy felelõsek bármely olyan személy igénylõjétõl és követeléséért, akik a Weboldalak használatával kapcsolatban vagy azokkal kapcsolatosan, a Felhasználó módosításai (az alábbiakban a 6.1 részben meghatározottak szerint) vagy a Tartalom alapján jelentkeznek; az Általános Szerződési Feltételek megsértése; megsértése vagy mások jogainak megsértése; vagy bármely vonatkozó polgári vagy büntetőjog megsértéséről. A MESA és a MESA képviselői lemondanak minden felelősségről és felelősségről minden ilyen kérdésben.

2.4 Ön elfogadja, hogy Ön kizárólag a weboldalak, a felhasználói módosítások és a tartalom használata során vállalt vagy továbbított műveletekért és kommunikációért felel, és hogy minden olyan jogszabályt betartasz, amely az Ön használatára vagy tevékenységeire vonatkozik a weboldalak, vagy a tartalom vagy a felhasználói módosítások tekintetében. A MESA kivizsgálhatja azokat az eseteket, amelyek az ilyen jogszabályok megsértését vonhatják maguk után, és magukban foglalhatják és együttműködhetnek a bűnüldöző hatóságokkal az ilyen jogsértésekben érintett felhasználók üldözésében. A MESA fenntartja magának a jogot, hogy minden információt (beleértve az Ön személyes adatait) a Weboldalak vagy a Tartalom (beleértve az esetleges jogsértések észlelt esetleges megsértéseit) felhasználásával kapcsolatban minden esetben közzé kell tennie, ahogyan azt az alkalmazandó jogszabályok megengedik vagy előírják. az alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett kérelmek teljesítéséhez szükséges.

2.5 A weboldalak böngészése saját felelősségére történik. Sem a MESA, sem bármely más fél (beleértve a MESA képviselőit), akik részt vesznek a weboldalak létrehozásában, előállításában vagy kiadásában, felelősek minden olyan kárért (beleértve a közvetlen, véletlenszerű, következményes, közvetett, példás, különleges vagy büntető jellegű károkat) a weboldal, a tartalom, a felhasználói módosítások, a kapcsolódó webhelyek bármely tartalma vagy az ilyen webhelyek sikertelensége (ideértve a az ilyen weboldalakon vagy tartalmak mulasztásai vagy pontatlansága miatt elszenvedett károk, illetve bizalmas vagy érzékeny információk átadása az ilyen helyekre vagy onnan), még akkor is, ha a MESA vagy a MESA képviselőit tájékoztatták az ilyen károk vagy veszteségek lehetőségéről, vagy ha ilyen kár vagy veszteség volt előrelátható.

2.6 Ezenkívül a MESA és a MESA képviselői nem vállalnak felelősséget semmilyen felelősségért, és nem tehetnek felelősséget a (vagy a szervezet vagy a cégének) számítógépe vagy egyéb tulajdonát érintő károkért, illetve vírusok vagy egyéb rosszindulatú vagy romboló kódok miatt. figyelembe veszi a weboldalakhoz, a tartalomhoz vagy a felhasználói módosításokhoz való hozzáférését, használatát, letöltését vagy böngészését. Ön felelős azért, hogy megfelelő eljárásokat és ellenőrző pontokat hajtson végre, hogy megfeleljen az ilyen szennyező vagy romboló kódok megelőzésére, valamint az adatok bevitelének és kimenetének pontosságára, valamint a weboldalakon kívüli eszközök fenntartására az elvesztett adatok rekonstrukciójára .


2.7 A törvény által megengedett legteljesebb mértékben a MESA nem vállal felelősséget a MESA termékeinek engedélyezett harmadik fél telepítőit illetően. A MESA ésszerű lépéseket tesz az ilyen felhatalmazott harmadik fél telepítők képzésére, de a műveletek, a mulasztások, a hibák és a gondatlanság a MESA ellenőrzése alatt áll, és a megfelelő harmadik fél telepítő kizárólagos és kizárólagos felelőssége. A MESA nem hagyja jóvá, nem garantálja vagy felelősséget vállal az engedélyezett harmadik féltől származó szolgáltatók vagy ügynökeik munkájáért. " Az Ön által felhatalmazott harmadik fél telepítőjének megbízása kizárólag az Ön és az ilyen harmadik fél között áll fenn, és a MESA semmilyen módon nem tartozik a felelősségre, vagy bármilyen felelősséget vállal az ilyen munkák elvégzéséért. A felhatalmazott harmadik fél telepítői garanciái változhatnak. A MESA nem vállal felelősséget a harmadik fél telepítői által adott garanciákért, csak termékeinek gyártói számára.


2.8 A felhatalmazott harmadik fél telepítők listája csak az Ön kényelmét szolgálja, és a harmadik fél telepítőjének felvétele erre a listára nem minősül a MESA ajánlásának. Minden harmadik fél telepítője önálló vállalkozói tevékenységet folytat, és minden olyan kutatást vagy vizsgálatot meg kell tennie, amelyet megfelelőnek tart, mielőtt egy vagy több ilyen harmadik fél telephellyel szerződne.


3. A HONLAPOKRÓL

3.1 Az MESA bármikor felülvizsgálhatja ezeket a feltételeket. Ön kötelez egy ilyen felülvizsgálatot, és ezért rendszeresen meg kell látogatnia ezt az oldalt, hogy áttekintse a hatályos Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, hogy ellenőrizze a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalakat, mivel a jelen Általános Szerződési Feltételek ekkor hatályos változata érvényes a látogatásra. Ha bármely feltétel, feltétel vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása nem felel meg Önnek, haladéktalanul meg kell szakítania a weboldalak használatát. Az ilyen változások közzétételét követően a weboldalak folyamatos használata ezen változások elfogadását jelenti. Az Általános Szerződési Feltételek kizárólag a weboldalak használatára vonatkoznak, és nem változtatják meg a MESA-val kötött egyéb megállapodások feltételeit.

3.2 A MESA bármikor értesítés nélkül, felelősséggel, bármilyen okból bármikor felmondhatja, megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Webhelyek bármely aspektusát. A MESA fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor figyelmeztetés nélkül korrigálhassa a weboldalak bármely részében bekövetkező hibákat vagy kihagyásokat, de megerősíti, hogy erre nincs kötelessége. A MESA és annak szolgáltatói szintén jogosultak a weboldalak használatának megszüntetésére, az alábbiakban a "Felhasználás megszüntetése" cím alatt,


4.COMMUNICATIONS
4.1 A vonatkozó törvények (és személyes adatok esetében az Adatvédelmi Nyilatkozat (a továbbiakban: 10.1. Szakaszban meghatározott) követelményei alapján) a weboldalakon vagy a MESA-n keresztül küldött vagy általa küldött, akár a MESA, akár más módon nem bizalmas jellegűek, és a MESA szabadon felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja bármely ilyen kommunikáció tartalmát, ideértve az ott ismertetett ötleteket, találmányokat, fogalmakat vagy know-how-ot bármilyen célból, beleértve a fejlesztést, gyártást és / vagy marketinget (beleértve a szerzői jogot, a védjegyet, a szabadalmakat, a tisztességtelen versenyt, az erkölcsi jogokat vagy a hallgatólagos szerződést), és Ön lemond az erkölcsi jogokról a MESA-nak valamint az ilyen kommunikációhoz kapcsolódó bármilyen pénzügyi vagy egyéb megfontoláshoz való jogot.

4.2 A fentieken túl a MESA nem fogadja el vagy nem tekintheti meg kéretlen ötleteket, javaslatokat vagy egyéb anyagokat ("kéretlen ötletek"), beleértve az új hirdetési kampányok, az új promóciók, az új vagy továbbfejlesztett termékek vagy technológiák, a termékfejlesztések, folyamatok, anyagok, marketing tervek vagy új terméknevek. Hacsak a MESA másként nem írja elő, kérjük, ne küldjön kéretlen ötleteket, beleértve az eredeti alkotói grafikát, javaslatokat vagy egyéb munkákat. Ennek célja, hogy elkerülje a lehetséges félreértéseket vagy vitákat, amikor a MESA termékek vagy marketingstratégiák esetleg hasonlítanak a MESA-nak benyújtott ötletektől. Ha kérésünk ellenére nem küldi el nekünk a kéretlen ötleteket, továbbra is küldhet ilyen kéretlen ötleteket, akkor függetlenül a MESA kommunikációjának tartalmától, egyetért azzal, hogy:
A MESA-nak a világ minden tájáról jogát, címét és érdeklődését átruházza, hozzárendeli és továbbítja a MESA-nak minden szabad jogot, és minden érdekeltségtől mentes, beleértve az összes szellemi tulajdonjogot is anélkül, hogy kártérítést nyújtana Önnek vagy bárkinek, bármilyen felelősség és ingyenes a MESA vagy annak jogutódjainak vagy megbízóinak bizalmi vagy egyéb kötelezettségei alól; és
Ön képviseli és garantálja, hogy lemond minden olyan erkölcsi jogról (beleértve a jogot arra, hogy a kéretlen ötletekhez kapcsolódjon) a nem kívánt énekekben, bármely weboldalra történő benyújtásuk vagy a MESA-val szemben.

4.3 Minden olyan információ, amelyet Ön a weboldalakon vagy a benyújtott anyaggal összefüggésben szolgáltat, igaznak, pontosnak, aktuálisnak és teljesnek kell lennie, és adott esetben frissítenie kell az ilyen információk esetleges megváltozása esetén.

4.4 A MESA és a szolgáltatók az Ön által megadott adatokra támaszkodnak. Ön felel minden olyan veszteségért, kárért vagy többletköltségért, amelyet Ön, a MESA vagy annak szolgáltatói vagy mások hibás, helytelen vagy hiányos információk benyújtása, illetve az Ön által nem küldje be a weboldalakat.


5. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS
5.1 Nem kizárólagos, nem átruházható, nem engedéllyel rendelkező, visszavonható, korlátozott licencet kap a számítógépen történő másoláshoz, letöltéshez, megjelenítéshez, nyomtatáshoz és a tartalom felhasználásához kizárólag tájékoztató célokra és kizárólag: ( a) saját személyes használatát; vagy (b) a szervezet vagy a vállalat belső használatra. Az itt leírtak kivételével semmilyen más felhasználás nem megengedett.

5.2 Az Általános Szerződési Feltételek által kifejezetten nem biztosított valamennyi jogot a MESA fenntartja.


6. KORLÁTOZOTT FELHASZNÁLÁS
6.1 A Tartalmat a Weboldalakon bemutatott űrlapon nem módosíthatja anélkül, hogy elismeri az így módosított tartalom forrását (a "Felhasználó módosításai"). Bármely Felhasználó Módosítása kizárólag olyan mértékben tehető meg, amennyire a Tartalomnak a fenti 5.1. Szakasznak megfelelően saját szervezeténél vagy cégénél történő belső használatához kell igazodnia. Bármely Felhasználó módosítása nem módosítja, nem módosítja vagy törli a tartalom bármelyikén megjelenő szerzői jogot, védjegyet, kereskedelmi nevet, szolgáltatási védjegyet vagy bármely más, tulajdonosi értesítést vagy legenda.

6.2 Nem feltétlenül:
tartalmaz minden olyan terméket vagy szolgáltatást, amelyet vagy Ön vagy szervezet vagy vállalat létrehoz vagy forgalmaz, kivéve, ha a MESA másként nem írta alá írásban;
másoljon bármilyen tartalmat saját vagy bármely más weboldalára, kivéve, ha a MESA másként írja alá;
a weboldalakat olyan módon használják, amelyek károsíthatják, letilthatják, túlterhelik, károsíthatják, zavarhatják a webhelyek rendszerszintű erőforrásaihoz, fiókjaihoz, szervereihez, hálózataihoz, kapcsolt vagy kapcsolt oldalak működéséhez kapcsolódó, vagy más módon visszaélést eredményező biztonságot. (ideértve a weboldalak számítógépes vírusai, trójai vírusok, férgek vagy egyéb fájlok vagy számítógépes programok feltöltését, kiküldetését vagy más módon történő továbbítását, amelyek potenciálisan ártalmasak, zavaróak vagy romboló jellegűek, vagy amelyek ésszerűtlen vagy aránytalanul nagy terhet róhatnak a Weboldalak infrastruktúrája, vagy bármely robot, pók vagy más automatikus program vagy eszköz használata vagy manuális eljárás a weboldalak vagy a tartalom teljes vagy részleges megfigyelésére, másolására, összefoglalására vagy más módon történő kivonására;
a Weboldalakat, a Tartalmat vagy a Felhasználók módosításait olyan módon, hogy bármely más személy (beleértve a magánélethez és a személyhez fűződő jogokat, a szerzői jogokat, az erkölcsi jogokat és más szellemi tulajdonjogokat) törvényes jogait sérti, jogellenes, amely sérti a A MESA, partnerei, licenctulajdonosai, tartalomszolgáltatók, szolgáltatók vagy vállalkozók, amelyek tilosak az Általános Szerződési Feltételekben (beleértve a weboldalakhoz való hozzáférést olyan helyről, ahol az ilyen hozzáférés illegális vagy tiltott), azaz etikátlan, illetlen, sértő csaló, megtévesztő, ártalmas, visszaélő, fenyegető, vulgáris, profán, pornográf, obszcén, szexuális jellegű, szexista, rasszista, gyűlöletkeltő, sértő, zaklató, mások magánéletére invazív (pl. olyan anyagok, amelyek ábrázolják, bátorítják, jelzik, támogatják vagy hajlamozzák az ilyen magatartást), ez egyébként kifogásolható, vagy amely nem tartja tiszteletben mások törvényes jogait és érdekeit ;
használja a weboldalakat, a Tartalmat vagy a Felhasználók módosításait bármely adat-illesztés vagy adatbányászat során, beleértve a más felhasználókról (beleértve e-mail címeiket is) történő gyűjtését vagy felhasználását beleegyezésük nélkül;
postázni vagy benyújtani bármely olyan anyagot a weboldalakhoz, amelyek sértenék az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott korlátozásokat;
kivéve, ha a MESA írásban másként állapodik meg, használja a weboldalakat kereskedelmi célokra vagy tevékenységekre, kivéve a MESA-val folytatott kereskedelmi ügyleteket, ideértve a következőket: i. bármely áru vagy szolgáltatás értékesítése vagy eladása; ii. hirdetők vagy szponzorok igénylése; (iii) versenytárgyak, szerencsejátékok vagy szerencsejátékok lebonyolítása, vagy díjak, díjak vagy egyéb ösztönzők nyújtása bármely személy számára; (iv) hirdetési vagy szponzori bannerek megjelenítése, beleértve a banner vagy linkcsere-szolgáltatások által generált reklámokat; v. adományozásra való felhívás; vagy (vi) jogosulatlan vagy kéretlen levélszemét, levélszemét, lánclevél, piramis-sémák vagy bármely más kéregetés használata; vagy
a weboldalakat olyan módon használhatja fel, amely (i) bármilyen módon károsíthatja, fenyegetheti, zaklathatja, bántalmazhatja vagy megfélemlítheti bármely más személyt, vagy olyan anyagokat vonhat maga után, amelyek bűncselekmény elkövetését, előmozdítását, ösztönzését, jelzését, egyéb jogellenes cselekmények, erőszak, gyűlölet, kegyetlenség vagy diszkrimináció bármely személy vagy csoport ellen bármilyen okból vagy az állatok kegyetlenségének bármely okából; (ii) hígítsa vagy csillapítsa a MESA nevét és jó hírnevét, a jelöléseket (a továbbiakban meghatározottak szerint), partnereket, licenctulajdonosokat, tartalomszolgáltatókat, szolgáltatókat vagy szerződő feleket; (iii) zavarja a weboldalak vagy az internet általános használatát és élvezetét; (iv) a weboldalakkal vagy bármely más internetes erőforrással vagy számítógépes rendszerrel kapcsolatos felhasználói hitelesítés, jelszó, biztonsági vagy ellenőrző intézkedések kijátszását vagy megszegését eredményezi; (v) elrejteni vagy tévesen ábrázolni a szerzőt vagy az üzenetek vagy kommunikáció eredetét, vagy személyeket ábrázolni, valótlanul állítani vagy egyéb módon félrevezetni bármely más személyhez való kapcsolódást, beleértve bármely MESA képviselőt; vagy (vi) bármely személyről vagy magánszemélyről származó képeket (pl. nevek, telefonszámok, e-mail címek, postacímek, társadalombiztosítási vagy egyéb biztonsági szám) közzé kell tenni anélkül, hogy az illető engedélyt adna.

6.3 A fentiek kivételével a tartalom egyetlen része sem másolható, viszonteladható, nem reprodukálható, terjeszthető, nem újítható meg, nem tölthető le, nem jeleníthető meg, nem küldhető fel vagy továbbítható semmilyen formában vagy bármilyen módon, beleértve az elektronikus, mechanikus, fénymásolást, a MESA vagy a szellemi tulajdonjog tulajdonosának előzetes írásos engedélye.

6.4 A MESA írásos engedélye nélkül a "bármely tételt" nem lehet bármely más szerveren tárolni.


7. TULAJDONSÁGAI INFORMÁCIÓK
7.1 Ön elfogadja, hogy minden tartalom szerzői jogvédelem alatt áll (vagy bejegyzett vagy közös törvény vagy az alkalmazandó polgári jog alapján keletkezik) és a MESA tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll. Ön tudomásul veszi az Ön által használt Általános Szerződési Feltételek forrásának forrását.

7.2 A szerzői jog és az engedély részletei kérésre vagy a weboldalakon feltüntetett módon állnak rendelkezésre. A weboldalak vagy a tartalom bármely más személy általi jogosulatlan másolása, újraelosztása, sokszorosítása vagy módosítása megsértheti a védjegy és / vagy a szerzői jogi törvényeket, és jogorvoslattal élhet. Ön vállalja, hogy világszerte betartja a szerzői jogi törvényeket a webhelyek és a tartalom használatában, és megakadályozza a tartalom jogosulatlan másolását.

7.3 A weboldalak egyes nevek, szavak, címek, kifejezések, logók, ikonok, grafikák vagy formatervezési minták a MESA, partnerei, licencadói, tartalomszolgáltatói védjegyei, kereskedelmi nevek, kereskedelmi ruhák és / vagy kapcsolódó termékek és szolgáltatások, a MESA vagy bármely más harmadik fél (kollektíven a "Védjegyek") szerződője vagy vállalkozója, és Kanadában vagy másutt védelemben részesülhet, és a weboldalakon történő megjelenítésük nem közvetíti vagy hoz létre semmilyen licencet vagy más jogot a védjegyek között. A MESA vagy az ilyen harmadik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül bármely, a Honlapon keresztül elérhető, részben vagy egészben felhasznált megjelölés használata szigorúan tilos.

7.4 A MESA tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát. Ha úgy gondolja, hogy a munkáját a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértését jelentette, és a weboldalakon megjelenik, kérjük, értesítsen minket a mellékelt támogatási űrlap használatával. A MESA fenntartja magának a jogot, hogy távolítsa el a mások szellemi tulajdonjogait sértő tartalmakat, és szüntesse meg a weboldalak használatát a "Felhasználás megszüntetése" cím alatt.


8. KÁRTÉRÍTÉS
8.1 A MESA vagy a MESA képviselőit (a "Kártalanított Felek") kártalanítja és tartja a harmadik felek által benyújtott olyan követelések ellen, amelyek a Webhelyekről elérhető információk felhasználásából és a Felhasználási Feltételek bármilyen megsértéséből erednek , beleértve a Tartalom vagy a Felhasználók módosításainak minden olyan felhasználását, amely nem a Felhasználási feltételekben kifejezetten engedélyezett. Ön elfogadja, hogy a Kártalanított Felek nem vállalnak felelősséget semmilyen ilyen jogsértés vagy jogosulatlan felhasználás vagy módosítás miatt, és vállalja, hogy kártalanítja a Kártalanított Felek által elszenvedett veszteségeket, károkat, ítéleteket, díjakat, költségeket, költségeket és ügyvédi díjakat ezzel kapcsolatban.


9. KAPCSOLÓDÓ WEBOLDALOK ÉS KERETEZÉS
9.1 A weboldalakon található egyes linkek más weboldalakhoz is vezethetnek. A MESA ezeket a hivatkozásokat csak kényelemként adja meg. A MESA nem vállal felelősséget az ilyen hivatkozott oldalak tartalmáért. A MESA semmiféle képviseletet vagy garanciát nem vállal, és nem hagy jóvá vagy nem hagy jóvá semmilyen hivatkozott weboldalt, sem az általa megjelenített információt, sem az ismertetett termékeket vagy szolgáltatásokat. Amennyiben a weboldalakat a hivatkozott linken keresztül hagyja el, és olyan tartalmakat néz, amelyeket nem a MESA vagy a MESA nevében ad meg, akkor ezt saját felelősségére teszi, és az Ön felelőssége, hogy minden védintézkedést megtegyen a vírusok és más pusztító elemek .

9.2 Önnek korlátozott, nem kizárólagos joga van ahhoz, hogy hiperhivatkozást hozzon létre a weboldalakon. Ön elfogadja, hogy ha más webhelyeket kapcsol össze a weboldalakkal, más weboldalak nem (a) létrehozhatnak keretet a webhelyek bármely részének körül, vagy más olyan technikákat használnak, amelyek megváltoztatják a weboldalak vizuális megjelenítését; (b) azt jelenti, hogy a MESA támogatja Önt vagy bármely más személyt (beleértve szervezetét vagy cégét), vagy Ön vagy más személy termékeit vagy szolgáltatásait; (c) a MESA előzetes írásbeli beleegyezése nélkül az Ön vagy bármely más személy vagy Ön vagy más személy termékei vagy szolgáltatásai és a MESA közötti kapcsolatot jelenti; d) tévesen ábrázolja Ön vagy bármely más személy kapcsolatát a MESA-val, vagy hamis, félrevezető, megalázó, rágalmazó vagy más módon káros információkat vagy benyomásokat tartalmaz a MESA-ról vagy bármely termékeiről vagy szolgáltatásairól; vagy (e) tartalmaz olyan anyagokat, amelyek értelmetlenek, ártalmasak, sértőek vagy pontatlanok, vagy amelyek egyébként sértik az Általános Szerződési Feltételeket (beleértve a 6. szakaszot (Korlátozott Alkalmazások)).


10. ADATVÉDELEM
10.1 Az MESA tiszteletben tartja a magánélethez való jogát. Minden olyan információ, amelyet a MESA a weboldalakon keresztül meglátogathat a webhelyeken keresztül, a MESA adatvédelmi nyilatkozatának hatálya alá tartozik, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételek ("Adatvédelmi nyilatkozat") hivatkozásként tartalmaz.


11. JOGHATÓSÁG
11.1 A weboldalakat Quebec tartományban, Kanadában tartózkodó szervereken tárolják, és a honlapokat a Quebec tartomány (Kanada) MESA ellenőrzi. A weboldalak elérésével Ön elfogadja, hogy ez a megállapodás Quebec tartományban, Kanadában van kialakítva, és hogy minden ezzel kapcsolatos ügyet a Quebec tartomány és a kanadai törvények szabályozzák, tekintet nélkül a jogsértésekre főigazgatói.

11.2 A MESA és Ön vagy bármely más, a Weboldalakkal, a Tartalommal, a Felhasználási Feltételekkel, a Weboldalakon keresztül történő ügylettel vagy bármely kapcsolódó ügykel kapcsolatos vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitát a Quebec tartomány bíróságai előtt meg kell oldani , Kanada, Montreal városa (a továbbiakban: bíróságok), és Ön visszavonhatatlanul benyújtja és felveszi az ilyen bíróságok kizárólagos joghatóságát az ilyen viták tekintetében.


12. A FELHASZNÁLÁS MEGSZÜNTETÉSE
12.1 Ha megsérti az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését, akkor a Weboldalakat vagy a weboldalakon keresztül elérhetővé tett weboldalakat vagy azok tartalmát már nem használhatja. A MESA mérlegelési jogkörében meghatározza az Általános Szerződési Feltételek megsértését.

12.2 A MESA vagy annak szolgáltatója bármikor és bármilyen okból, okkal vagy ok nélkül és saját belátása szerint haladéktalanul: i. Felfüggesztheti vagy megszüntetheti (részben vagy egészben) a weboldalak használatának engedélyezését; (ii) felfüggesztheti, megszüntetheti, eltávolíthatja vagy véglegesen törölheti és megsemmisítheti, ha alkalmazható, bármelyikét: (A) URL-t, IP-címet vagy domain nevet; vagy (B) bármely olyan anyagot, amelyet Ön vagy mások elküldtek vagy elküldtek bármelyik vagy minden weboldalhoz; (iii) korlátozza a weboldalakra küldött vagy benyújtott anyagokhoz való hozzáférést; és (iv) akadályozza Önt a weboldalak jövőbeni felhasználásából; mindezt bármilyen előzetes értesítés nélkül, vagy bármilyen felelősséget Önnek vagy bármely más személynek, és Ön vállalja, hogy betartja ezeket az intézkedéseket.


13. EGYÉB
13.1 Ha bármely illetékes bíróság hatáskörrel rendelkező bírósága megállapítja az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését, vagy annak egy részét jogellenesnek, semmisnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak, akkor ezt a rendelkezést a lehető legnagyobb mértékben kell végrehajtani, az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Általános Szerződési Feltételek fennmaradó része továbbra is hatályban marad. Ha a MESA nem követeli vagy tartja be az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének szigorú végrehajtását, vagy érvényesítheti azt, nem értelmezhető ilyen rendelkezés vagy jog alóli felmentésként. Ön és a MESA független vállalkozók, és semmilyen ügynökség, partnerség, közös vállalat, foglalkoztatás vagy franchise kapcsolat nem a Felhasználási Feltételek vagy a Webhelyek vagy a Tartalom felhasználása által vagy azok által létrehozott.

13.2 Az Általános Szerződési Feltételek (beleértve az Adatvédelmi Nyilatkozatot is) a MESA és az Ön között fennálló teljes megállapodást alkotják a jelen ügyben, és helyettesítik a MESA vagy partnerei és az Ön által tiszteletben tartott valamennyi szóbeli vagy írásbeli kommunikációt, erre a témára. Az Adatvédelmi Nyilatkozat és az Általános Szerződési Feltételek közötti esetleges ellentétek esetén az Adatvédelmi Nyilatkozatnak az irányadónak kell lennie.

13.3 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a MESA és az esetleges szolgáltatók, illetve azok utódai és megbízottai, valamint Ön és örökösei, végrehajtóik, ügyvivőik, utódaik és személyes képviselőik javára biztosítják és kötelezik magukat. Az Általános Szerződési Feltételek és feltételek, illetve a MESA kifejezett írásos beleegyezése nélkül, a MESA saját belátása szerint megtagadhatják az Általános Szerződési Feltételeket és a Felhasználási Feltételeket. A MESA és annak szolgáltatói ezeket a feltételeket és jogaikat és kötelezettségeiket az Ön beleegyezése nélkül rendelhetik hozzá.